Kuljetusliikkeen uuden kiinteistön sähkö-ja automaatio asennukset. Työhön sisältyi sähkösuunnittelu, asennus, automaatio.

  • Rekkapesuhallin automatisointi, ethernet etäyhteys.
  • Hiab nostimen sähköistys.
  • Portin automatiikka, ohjelmointi ja asennus.
  • Nosto-ovien ohjelmointi ja automatisointi.
  • Lastauslaitureiden automatisointi.
  • Kulunvalvonta asennus ja ohjelmointi.
  • Täyteaineen pölynpoistojärjestelmän automatisointi